2011-05-02 17:47:36

FreeMind

Proučili smo software pisan u Javi i pokušali napraviti nekoliko umnih mapa. Da biste vidjeli njihov sadržaj morate imate instaliran software FreeMind. Pogledajte naše privitke (primjer1.mm i primjer2.mm). Klikom na opširnije možete vidjeti primjere umnih mapa izrađene navedenim softwareom.

 


Osnovna škola Side Košutić Radoboj