2011-04-14 09:27:28

Izrada umnih mapa

Mentalne mape su vrhunski organizacijski alat za razmišljanje i učenje. Osmislio ih je Tony Buzan, britanski profesor, koji je proučavao kako njegovi studenti uče. Mentalna mapa je vizualno sredstvo koje nam prikazuje kako mozak razmišlja.

Mentalne mape ne prikazuju samo činjenice već i odnose među pojmovima te na taj način olakšavaju pamćenje činjenica, naročito onih koje teško pamtimo. Sama izrada mentalne mape zahtijeva dublju obradu informacija. Naime, da bismo mogli napraviti dobru mentalnu mapu moramo prethodno proučiti i razumjeti odnose među pojmovima. Zbog toga je zagarantirano zapamćivanje već tijekom same izrade mentalne mape, bez nepotrebnog „štrebanja“ podataka.

Kako izraditi mentalnu mapu?

1. Uzmite papir A4 formata ili veći i okrenite list vodoravno. Počnite crtajući obojani crtež na sredini papira (ili ) naslov, koji predstavlja temu mentalne mape.

2. Koristite bar 3 boje u prikazu, nemojte ga uokvirivati, dopustite da ima svoj prirodni oblik.

3. Nacrtajte ili napišite glavne teme mape na debelim granama koje izlaze iz središnjeg pojma.
Pišite tiskanim slovima riječi na grane koje su dugačke točno koliko i riječi same. Glavne grane neka vijugaju kao prave grane na stablu. Direktno ih spojite sa središnjim prikazom.

4. Dodajte druge glavne grane oko teme. Počnite dodavati drugi nivo podataka, riječi i crteža koje proizlaze iz glavnih podnaslova. Spajajuće grane su sad tanje a riječi sitnije.

5. Dodajte treći ili četvrti nivo podataka ako ih ima onako kako vam dolaze na pamet.Koristite se crtežima kroz cijelu mapu.

6. Dodajte prikaz na svim glavnim granama koji bi predstavljao ključnu temu ili ključnu riječ na mapi.
 Možete se koristiti slikama, skicama, uzorcima, oblicima, simbolima, zalijepite slike itd.

7. Radite je trodimenzionalno, dodajući okvire i dodajući oko riječi i prikaza dubinu.
Koristite boje kroz mapu, maštovito. Koristite se strelicama, isprekidanim linijama i dr načinima da bi prikazali povezanost nekih pojmova na različitim granama,  ako postoji.

8. Ako vam ponestane prostora ne radite novu mapu već zalijepite dodatni papir gdje treba. Možete upisati redni broj kod glavnih grana da bi odredili slijed materije.Ako ste nešto zaboravili lako nadopišite kasnije kad se sjetite. Ne morate dodavati podatke određenim redoslijedom. Razvijte svoj stil.
Kod mentalnih mapa je dobro to što one nisu definitivno gotove. Uvijek možete naknadno nadopisivati i crtati na njih.

 

Literatura:

http://www.centaruspjeha.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=50

http://www.bebe-i-mi.com/djeca/42-uh-ta-skola/392-mentalne-kognitivne-mape-kao-pomo-pri-uenju-.html

Kako se izrađuju mentalne ili umne mape, pogledajte naše primjere, šaljite nam komentare, prijedloge,  svoje mape...

 

 

 


Osnovna škola Side Košutić Radoboj